Plan remontów na 2017 rok

BUDYNKI OD NUMERU 1 DO NUMERU 20

tab1

BUDYNKI OD NUMERU 22 DO NUMERU 26
PLUS GARAŻE OD G1 DO G7

tab2

Plan remontów został opracowany na podstawie przeglądów dokonanych w m-cach październiku/listopadzie 2016r. przy udziale Komisji Inwestycyjno – Eksploatacyjnej oraz  zatwierdzony Uchwałą  nr 12/2016 Rady Nadzorczej z dnia 21.11.2016r.

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Plan remontów na 2017 rok została wyłączona

Ocena Polustracyjna SM ZRZESZENI

Ocena Polustracyjna SM ZRZESZENI

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ocena Polustracyjna SM ZRZESZENI została wyłączona

OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZRZESZENI” INFORMUJE, ŻE POSIADA DO WYNAJĘCIA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE W NIŻEJ WYMIENIONYCH BUDYNKACH

OS. PRZEMYSŁAWA 22 – pow. użytkowa 68,5m2

OS. PRZEMYSŁAWA 23 – pow. użytkowa 45,9m2

OS. PRZEMYSŁAWA 23 – pow. użytkowa 49,3m2

OS. PRZEMYSŁAWA 26 – pow. użytkowa 40,9m2

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRACJĄ OSIEDLA POD NUMEREM TELEFONU 61 8748-426

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE została wyłączona

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

                        Poznań, dnia 13 maja 2016r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” w Poznaniu, działając na podstawie
art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 27
z późniejszymi zmianami), w związku z § 110 ust.1 i § 111 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09 CZERWCA 2016 R. O GODZINIE 1730

w Szkole Podstawowej nr 55 w Poznaniu, przy ul. Szpaków 1, z następującym planowanym porządkiem obrad: Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Walne zgromadzenie | Możliwość komentowania ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI została wyłączona

Informacja o zaliczkach na opłatę za przekształcenie wieczystego we własność – 24.07.2015

wg rozdzielnika

   Działając na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni”w Poznaniu, Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr 6/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” z dnia 22 lipca 2015 r., począwszy od dnia 1 listopada 2015 r. obowiązywać będą zaliczki na opłatę za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu działek nr 2/9, 2/10 i 7 (budynki od nr 1 do nr 20) w prawo własności nieruchomości w wysokości:

–        0,51 zł/m2 na miesiąc dla lokalu mieszkalnego,

–       2,67 zł/m2 na miesiąc dla lokalu użytkowego, w tym garażu.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Informacja o zaliczkach na opłatę za przekształcenie wieczystego we własność – 24.07.2015 została wyłączona